Gunya Logo
Referenties

Lid business development team Universiteit Twente

Gunya zorgt voor een deelnemende professional in het business development team van de Universiteit Twente, die zich bovendien actief bezig houdt met het verbeteren van de effectiviteit van het team. Het team houdt zich bezig met:
 • screening & scouting van onderzoek dat commercieel gezien veelbelovend is;
 • begeleiding en coördinatie van het beleid rondom Intellectueel Eigendom (IE);
 • spin-off development en implementatie naar markt (business plan, subsidie, contract, etc.);
 • transfermogelijkheden, zoals verkoop van licenties van patenten aan bedrijfsleven.

Begeleiding van startup 4Silence

Gunya stond aan de basis van de startup van 4Silence, een organisatie die nieuwe toepassingen om geluidsoverlast te verminderen ontwikkeld. Gunya koppelde de wetenschappelijke innovator aan een adequate ondernemer en begeleidde de startup op juridisch, financieel en commercieel gebied (marktonderzoek en bedrijfsstrategie).

Business development duurzaamheid voor het programma Zinnergy

Zinnergy koppelt maatschappelijke vragen op het gebied van duurzaamheid aan innovatieve oplossingen van bedrijven en andersom. Gunya stimuleert nieuwe ontwikkelingen die niet alleen qua gedachtengoed duurzaam zijn, maar ook duurzaam kunnen worden ingepast in de maatschappij. Denk aan projecten die bijdragen aan groei, werkgelegenheid of structurele oplossingen bieden voor vraagstukken uit de maatschappij.

Directeur Stichting Gemgids

Stichting Gemgids beheert ontwikkelingen op het gebied van elektronische overheidsdiensten. Om de snelle groei in goede banen te leiden vervult een interim manager van Gunya tijdelijk de directie positie. In die hoedanigheid ontwikkelt het de nieuwe strategie en zorgt voor de uitvoering ervan. Reeds bereikte resultaten:
 • organisatie is gereorganiseerd en weer financieel gezond;
 • organisatiestructuur en processen zijn ingericht en geïmplementeerd zodat een Audit is behaald;
 • achterstallige verplichtingen zijn nagekomen en claims afgewend;
 • organisatie kent weer een positieve stemming en de weg naar technologische groei en omvang van het klantenbestand is weer gevonden.

Haalbaarheidsstudie onderhoud Geha

Geha is een gespecialiseerde toeleverancier voor industriële luchtkoeling. Het ontwikkelt, produceert en levert onderdelen voor de koeling van industriële processen. Producten van Geha worden gebruikt in industriële koelinstallaties in de energiesector en de (petro)chemische industrie.

Vanuit de markt werd Geha in toenemende mate gevraagd voor zowel het verhelpen van storingen, als voor planmatige onderhoudscycli op de eigen installaties. Bovendien werd het vaker benaderd voor onderhoudsvraagstukken bij installaties die door andere producenten waren geleverd. Deze feiten gaven machinefabriek Geha aanleiding om te onderzoeken of er sprake is van een structurele ontwikkeling of een tijdelijke opleving. Op basis van deze businesscase kan het besluiten of gedegen organisatorische maatregelen zijn gerechtvaardigd. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, verrichtte Gunya een marktonderzoek naar de onderhoudsmarkt en directe omgeving. Op basis hiervan kon de organisatie haar strategie beter afstemmen op de markteisen.

Referenties

Lid business development team Universiteit Twente

Gunya zorgt voor een deelnemende professional in het business development team van de Universiteit Twente, die zich bovendien actief bezig houdt met het verbeteren van de effectiviteit van het team. Het team houdt zich bezig met:
 • screening & scouting van onderzoek dat commercieel gezien veelbelovend is;
 • begeleiding en coördinatie van het beleid rondom Intellectueel Eigendom (IE);
 • spin-off development en implementatie naar markt (business plan, subsidie, contract, etc.);
 • transfermogelijkheden, zoals verkoop van licenties van patenten aan bedrijfsleven.

Begeleiding van startup 4Silence

Gunya stond aan de basis van de startup van 4Silence, een organisatie die nieuwe toepassingen om geluidsoverlast te verminderen ontwikkeld. Gunya koppelde de wetenschappelijke innovator aan een adequate ondernemer en begeleidde de startup op juridisch, financieel en commercieel gebied (marktonderzoek en bedrijfsstrategie).

Business development duurzaamheid voor het programma Zinnergy

Zinnergy koppelt maatschappelijke vragen op het gebied van duurzaamheid aan innovatieve oplossingen van bedrijven en andersom. Gunya stimuleert nieuwe ontwikkelingen die niet alleen qua gedachtengoed duurzaam zijn, maar ook duurzaam kunnen worden ingepast in de maatschappij. Denk aan projecten die bijdragen aan groei, werkgelegenheid of structurele oplossingen bieden voor vraagstukken uit de maatschappij.

Directeur Stichting Gemgids

Stichting Gemgids beheert ontwikkelingen op het gebied van elektronische overheidsdiensten. Om de snelle groei in goede banen te leiden vervult een interim manager van Gunya tijdelijk de directie positie. In die hoedanigheid ontwikkelt het de nieuwe strategie en zorgt voor de uitvoering ervan. Reeds bereikte resultaten:
 • organisatie is gereorganiseerd en weer financieel gezond;
 • organisatiestructuur en processen zijn ingericht en geïmplementeerd zodat een Audit is behaald;
 • achterstallige verplichtingen zijn nagekomen en claims afgewend;
 • organisatie kent weer een positieve stemming en de weg naar technologische groei en omvang van het klantenbestand is weer gevonden.

Haalbaarheidsstudie onderhoud Geha

Geha is een gespecialiseerde toeleverancier voor industriële luchtkoeling. Het ontwikkelt, produceert en levert onderdelen voor de koeling van industriële processen. Producten van Geha worden gebruikt in industriële koelinstallaties in de energiesector en de (petro)chemische industrie.
Vanuit de markt werd Geha in toenemende mate gevraagd voor zowel het verhelpen van storingen, als voor planmatige onderhoudscycli op de eigen installaties. Bovendien werd het vaker benaderd voor onderhoudsvraagstukken bij installaties die door andere producenten waren geleverd. Deze feiten gaven machinefabriek Geha aanleiding om te onderzoeken of er sprake is van een structurele ontwikkeling of een tijdelijke opleving. Op basis van deze businesscase kan het besluiten of gedegen organisatorische maatregelen zijn gerechtvaardigd. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, verrichtte Gunya een marktonderzoek naar de onderhoudsmarkt en directe omgeving. Op basis hiervan kon de organisatie haar strategie beter afstemmen op de markteisen.